Blog

Licytacja komornicza, jak aukcja na Allegro?

Sierpień, 2016


Licytacje komornicze za pomocą Internetu stają się rzeczywistością. Już niedługo będą możliwe nie tylko e-egzekucje, ale także elektroniczne zajęcia rachunków bankowych. System elektronicznych licytacji komorniczych wprowadza do polskiego prawa ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015 poz. […]

Czytaj więcej

Jest rachunek bankowy, wolny od egzekucji

Sierpień, 2016


W dniu 20 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1177 ). Ustawa wprowadza nowy rodzaj rachunku bankowego tzw. rachunek rodzinny. Rachunek rodzinny ma służyć tym klientom banków, którzy chcą zabezpieczyć środki pieniężne […]

Czytaj więcej

Niespodziewane efekty „Programu 500 Plus”

Czerwiec, 2016


Zgodnie z założeniami rządowy Program 500 + ma służyć poprawie sytuacji finansowej rodzin wychowujących dzieci, a przez to pozytywnie wpłynąć na bardzo złą demografię w Polsce. Okazuje się jednak, że wpływ tego programu na życie społeczne i gospodarcze jest szerszy niż to zakładano, bowiem nieoczekiwanie ożywił także rynek windykacyjny w naszym kraju. Środki wypłacane rodzicom […]

Czytaj więcej

Martwych kont bankowych nie będzie

Listopad, 2015


martwe konta bankowe

Będzie łatwiejszy dostęp spadkobierców do rachunków osób zmarłych, czyli jak prawnie uregulowano sprawę „martwych kont bankowych”. Umowa rachunku bankowego, której funkcjonowanie uregulowane jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo bankowe to jedną z umów najczęściej zawieranych w obrocie cywilnym.

Czytaj więcej

Środki wolne od egzekucji w prawie bankowym

Październik, 2015


środki wolne od egzekucji

Środki wolne od egzekucji w prawie bankowym, czyli o przywilejach egzekucyjnych klientów banków. O sposobie prowadzenia egzekucji decyduje wierzyciel dokonując wyboru co do jej zakresu. To wierzyciel , co do zasady wskazuje nieruchomości, ruchomości , prawa majątkowe i inne wierzytelności przysługujące dłużnikowi,

Czytaj więcej

Komornicy zabiorą pieniądze na wakacje

Październik, 2015


Komornicy wakacje

Komornicy zabiorą pieniądze na wakacje, czyli o czyli komorniczym zajęciu dofinansowania „wczasów pod gruszą” W zakładach pracy w których funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracownikom są z tego funduszu przyznawane i wypłacane różnego rodzaju świadczenia. To pracodawca ustalając Regulamin

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń cywilnych

Lipiec, 2015


przedawnienie roszczeń

Wraz z upływem czasu trudniej jest dochodzić roszczeń . Utrudnienia te mogą być faktyczne gdyż wraz z upływem czasu trudniej jest powoływać niektóre dowody np. ze świadków ,którzy nie pamiętają dawnych zdarzeń, czy z dokumentów, które mogą zaginąć. Utrudnienia mogą mieć też naturę prawną jeśli roszczenie jest przedawnione.

Czytaj więcej

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Maj, 2015


elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to rodzaj odrębnego postępowania sądowego dla roszczeń pieniężnych w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu ma postać wyłącznie

Czytaj więcej
Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl