Jak terminowo złożyć pismo w sądzie ?

Kwiecień, 2015


jak terminowo złożyć pismo w sądzie

Od 1 stycznia 2014 r., sądy wysyłają do adresatów korespondencję za pośrednictwem firmy InPost. Firma ta obsługuje korespondencję wysyłaną przez sądy, ale już nie korespondencję adresowaną do sądów.

Złożenie pisma w placówce InPostu nie jest zatem równoznaczne z wniesieniem go do sądu w terminie. Dlatego, aby zachować termin listy do sądów nadal musimy wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, jako operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Datą wniesienia pisma procesowego złożonego za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest data stempla pocztowego. Wysłanie pisma za pośrednictwem operatora prywatnego np. InPost oznacza, że datą złożenia pisma będzie nie data stempla pocztowego, ale data w jakiej pismo wpłynie do sądu.

Nadając przesyłkę pamiętajmy, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Zgodnie z przepisami dniami ustawowo wolnymi od pracy są:
• niedziele,
• dzień 1 stycznia – Nowy Rok,
• dzień 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• drugi dzień Wielkiej Nocy,
• dzień 1 maja – Święto Państwowe,
• dzień 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• pierwszy dzień Zielonych Świątek,
• dzień Bożego Ciała,
• dzień 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• dzień 1 listopada – Wszystkich Świętych,
• dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
• dzień 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• dzień 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeżeli zatem zgodnie z wyznaczonym terminem pismo należy złożyć do dnia 1 stycznia, wysłanie go w dniu 2 stycznia (pod warunkiem, że dzień ten nie będzie przypadał w niedzielę) będzie skuteczne.

Jeśli chcemy terminowo złożyć w sądzie pismo, warto pamiętać o zasadach obowiązujących przy tego rodzaju czynnościach.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl