Kto powinien ponosić koszty egzekucji prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty, który utracił moc ?

Marzec, 2015


kto powinien ponieść koszty

Dłużnik bardzo często dopiero u swojego pracodawcy dowiaduje się o tym, że prowadzona jest przeciwko niemu egzekucja.

Jak to możliwe?

Dlatego, że Wierzyciel wskazał w pozwie nieaktualny adres Dłużnika. Nakaz zapłaty został wysłany na stary adres zamieszkania, w konsekwencji – uprawomocnił się . Komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego ustalił prawidłowy adres zamieszkania dłużnika, a także pracodawcę, u którego Dłużnik pracuje i tam wysłał zajęcie wynagrodzenia za pracę.
Dłużnik dotychczas nie miał możliwości podjęcia obrony przed sądem.
Sprawa jednak trafia do sądu, sąd uchyla nakaz zapłaty co oznacza, że tytuł wykonawczy – będący podstawą egzekucji, nie istnieje. Ale co z egzekucją i kosztami które zapłacił już Wierzyciel?

Czy w takiej sytuacji egzekucja została wszczęta celowo?

Niestety samo uchylenie nakazu zapłaty, bez wykazania, że wierzyciel rzeczywiście wszczął egzekucję niecelowo, nie jest wystarczające do tego aby obciążyć kosztami wierzyciela, a nie dłużnika.
Sytuacja taka zachodzi wtedy, gdy egzekucja została wszczęta niecelowo np. gdy dłużnik przed powództwem informował wierzyciela, że zmienił adres, a ten nadal kierując pozew do sądu wskazywał nieaktualny już adres.
Ponieważ przepisy określające tzw. niecelowość egzekucji nie są precyzyjne praktyka Komorników w jest bardzo różna. W większości przypadków obciążają oni kosztami egzekucji Dłużnika uznając, że skoro został wydany nakaz zaopatrzony w klauzulę wykonalności, dług istniał to były podstawy do prowadzenia egzekucji i jej koszty winien ponieść Dłużnik.

W takim przypadku warto zaskarżyć postanowienie komornika podnosząc, że wierzyciel niepotrzebnie wszczynał postępowanie egzekucyjne. Wiele takich spraw kończy się dla Dłużników pozytywnie. Ostatecznie więc nie ponoszą żadnych kosztów prowadzonej egzekucji.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl