W Polsce można odzyskać dług, nawet jeżeli jest przedawniony. Firmom windykacyjnym pomaga w tym niewiedza Dłużników.

Luty, 2015


w Polsce można odzyskać przedawniony dług

W interesie pewności obrotu prawnego jest, aby zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik wiedzieli, że należności mogą być skutecznie dochodzone, ale do czasu aż się nie przedawnią. Ale czy wszyscy o tym wiedzą. Większość Dłużników z pewnością nie. Co do zasady maksymalnym terminem przedawnienia to okres 10 lat. Jednakże terminy te są różne- zazwyczaj krótsze- w zależności od rodzaju wierzytelności. Termin od którego zaczyna biec przedawnienie długu liczony jest od momentu tzw. wymagalności roszczenia, a nie powstania zobowiązania. Co w sytuacji kiedy wierzytelność uległa już przedawnieniu ? Czy można ją jeszcze odzyskać? Firmy windykacyjne lub fundusze sekurytyzacyjne bardzo często skupują takie wierzytelności i próbują to robić, jeżeli nie na drodze sądowej to polubownie.
Dlatego kampanie reklamowe najbardziej znanych firm windykacyjnych polegają na zachęcaniu do dogadywania się z dłużnikiem. Spłaty należności, w przypadku podpisania z Dłużnikiem ugody rozkładane są nawet na 20 lat.

Podpisując taką ugodę trzeba jednak pamiętać, że jeżeli Dłużnik dojdzie do porozumienia z firmą windykacyjną, potwierdzając na piśmie swoje zadłużenie, mimo że dług się przedawnił, to następuje uznanie długu i okres przedawnienia liczony jest od nowa, a dotychczasowe przedawnienie traci moc. Ważne jest także to, iż podpisana umowa ugody w razie jej niewykonania stanowi podstawę do skierowania sprawy na drogę sądową.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl